Andre oppdrag

Nyetablert i Nordland

Lederstøtte, medarbeiderstøtte, omstillingsbistand

 

torbjørg bak diskenTorbjørg Aalborg

Øy & Ørken, Kirkeveien 5, 8140 Inndyr

Kontakt: 930 40 829

torbjorg@oyogorken.no

www.oyogorken.no

 

 

Hva jeg tilbyr

 • Individuelle samtaler, lederstøtte
 • Tilrettelegging av nettverk og grupper
 • Ledelse av nettverk og grupper
 • Bistand i politisk påvirkningsarbeid mot Storting og departement
 • Foredrag: medarbeiderskap, konflikthåndtering, modige valg, endringer, ledelse

Relevante kvalifikasjoner

 • Nyetablert innen reiseliv og kultur i Nordland med ”Øy & Ørken” fra juli 2015.
 • Direktør i Hovedorganisasjonen Virke fra 2006 til 2015, med ansvar for helse, utdanning, kultur og frivillige organisasjoner. Særlig ansvar for lederstøtte, lederkonferanser, implementering av nye pensjonsordninger, ledelse av ledernettverk. Utstrakt politisk nettverksbygging og lobbyarbeid. Arbeider fortsatt i Virke med ledernettverk på deltid.
 • Sekretariatsleder og politisk rådgiver på Stortinget, både i posisjon og opposisjon, fra 1997-2004. Gode kontakter i alle partier på Stortinget.
 • Krise- og katastrofehåndtering samt voldtektsmottak, Oslo Legevakt, 1995-1997
 • Leder i stor barneverninstitusjon, utdannet samspillsterapeut, 1987-1995.
 • Sosialhøgskole (sosionom), studier i historie og kristendom, diverse klinisk og
 • administrativ videreutdanning.
 • Arbeidsoppdrag i utlandet inkludert Sør-Afrika og Egypt

Styreverv (tidligere)

 • Styreleder i Voksne for barn
 • Nestleder i styret i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål)
 • Styremedlem i Likestillingssenteret

Styreverv (nåværende)

 • Styreleder i Luftfartsmuseet i Bodø
 • Styreleder i Folkehøgskolen Nord-Norge
 • Styremedlem i Radarveien dagsenter, Oslo
 • Diverse valgkomiteer

Oppsummering

Arbeidslivet mitt har grovt sett vært delt opp i tre epoker: sosialt arbeid, politisk arbeid og næringslivsarbeid. Jeg har vært leder i svært mange av disse årene, men har også erfaring som miljøterapeut, sosialkonsulent og har videreutdanning som samspillsterapeut (Marte Meo).

Sist sommer realiserte jeg en gammel drøm og flyttet til Gildeskål, hvor jeg etablerte min lille virksomhet, Øy & Ørken (se www.øyogørken.no). Jeg kan også tilby møter og arrangementer der, eventuelt i samarbeid med andre aktører lokalt.

Jeg foretrekker å kalle det jeg tilbyr for lederstøtte, samtaler og veiledning. Jeg er ledig for flere oppdrag, særlig som samtalepartner for ledere eller ansatte som vil utvikle seg videre eller som står i krevende situasjoner. I tillegg til de oppdragene jeg har nå, ønsker jeg meg gjerne flere oppdrag i mitt nye nabolag, Bodø- og Saltenområdet.

Torbjørg Aalborg

REFERANSER

Marianne Heggelund Gjølme, leder for kompetanseutvikling, Hovedorganisasjonen Virke

Screen Shot 2016-05-07 at 15.18.47Jeg har erfaring med Torbjørg Aalborg som samtalepartner for ledere. Torbjørg har en meget god evne til å lytte og forstå utfordringer som en leder har. Som samtalepartner vil Torbjørg være en god støtte for å forstå utfordringen i lys av ulike perspektiv både på det personlige- og organisatoriske plan. Jeg kan anbefale Torbjørg som samtalepartner da jeg opplever en meget høy grad av tillit, respekt og raushet i hennes tilnærming til ledere. Jeg har selv hatt stort utbytte av å bruke Torbjørg som samtale-partner, og jeg kan anbefale henne videre for flere ledere.

Cecilie Widnes, generalsekretær, IOGT

Screen Shot 2016-05-07 at 15.20.39Torbjørg Aalborg er imponerende god til å tilrettelegge for ærlige, gode og utviklende samtaler i gruppa. Hun tar et tydelig ansvar for at vi holder fokus og for gode strukturer i møtene. Aalborg gir hvert enkelt medlem opplevelsen av å bli sett og anerkjent, og deler fra eget liv og erfaringer. Det bidrar til en gruppedynamikk preget av trygghet og åpenhet.

Lill Tone Grahl-Jacobsen, generalsekretær, NSH Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Screen Shot 2016-05-07 at 15.22.29Ledelse av nettverk er en kunst! Jeg har mange års erfaring som deltaker i et ledernettverk fasilitert av Torbjørg Aalborg. Hun har med tydelighet, klokskap og åpenhet sørget for gode rammer og styring av nettverket. Ledernettverket er for meg et «vannhull» og en inspirasjonskilde, og jeg har gjennom deltakelsen utviklet en tydeligere lederprofil. Torbjørg Aalborg mestrer kunsten å lede nettverk.

 

Kristian Bredby, institusjonssjef, Brusetkollen barnevernsenter

Screen Shot 2016-05-07 at 15.23.39Som leder for Brusetkollen barnevernsenter og som aktiv innenfor ideelle barnevernsfaglige nettverk har jeg hatt gledenav å samarbeide tett med Torbjørg Aalborg gjennom mange år. Hun vært en pådriver for å åpne dører inn i det politiske miljøet og sørget for at barnevernet har kommet på den politiske dagsorden. I møte med forvaltningen har hun lagt for dagen en stor innsikt og fagkunnskap, som har vært viktig for å få til god dialog mellom aktører og beslutningstakere.

Beskrivelse fra Virkes katalog:

Screen Shot 2016-05-07 at 15.12.08